Α’ τάξη

Κεφάλαιο 1ο – Βασικές Έννοιες της Πληροφορίας

Κεφάλαιο 4ο – Η Ιστορία της Πληροφορίας και της Πληροφορικής

Κεφάλαιο 2ο – Το Υλικό του Υπολογιστή

Κεφάλαιο 3ο – Εργονομία

Κεφάλαιο 5ο – Γνωριμία με το Λογισμικό του Υπολογιστή

Κεφάλαιο 6ο  – Το Γραφικό Περιβάλλον Επικοινωνίας

Κεφάλαιο 10ο – Επεξεργασία Κειμένου

Διαδίκτυο

Κεφάλαιο 12ο – Ο Παγκόσμιος Ιστός

Κεφάλαιο 14ο – Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

Κεφάλαιο 7ο – Υπηρεσίες Αναζήτησης στον Παγκόσμιο Ιστό (Β’ Τάξης)