Κεφάλαιο Α 5ο

Γνωριμία με το Λογισμικό του Υπολογιστή

1η Δραστηριότητα

Μεταβείτε στο λογισμικό υποστήριξης πληροφορικής Γυμνασίου.

 

Ακολουθήστε τις Αναχωρήσεις Α? Γυμνασίου

και επιλέξτε την 1η ενότητα «Γνωρίζω τον Υπολογιστή ως ενιαίο σύστημα».

Στην επόμενη οθόνη κάντε κλικ στο  «Το Λογισμικό του Υπολογιστή ? Προστασία λογισμικού και δεδομένων»

και πάνω στην επιφάνειας της βαλίτσας που βλέπετε

  1. επιλέξτε τον αριθμό 1
  2. επιλέξτε τον αριθμό 3

 

Για να δούμε τι έμαθες ;

Το λογισμικό  του Υπολογιστή  από τον καθηγητή πληροφορικής Αντώνη Δαμιανάκη

ή

Ανοίξτε το φάκελο Εκπαιδευτικό Υλικό (βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας)

Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο CARS Πληροφορική

Ανοίξτε τον φάκελο Α5

Τρέξτε το αρχείο quiz.swf