Κεφάλαιο Α 12ο

Ο Παγκόσμιος Ιστός

1η Δραστηριότητα

Μεταβείτε στο λογισμικό υποστήριξης πληροφορικής Γυμνασίου.

 

Ακολουθήστε τις Αναχωρήσεις Α? Γυμνασίου

και επιλέξτε την 2η ενότητα «Επικοινωνώ με τον Υπολογιστή».

Στην επόμενη οθόνη κάντε κλικ στο  «Το περιβάλλον παρουσίασης του παγκόσμιου Ιστού»

και πάνω στην επιφάνειας της βαλίτσας που βλέπετε

  1. επιλέξτε τον αριθμό 1
  2. επιλέξτε τώρα τον αριθμό 2
  3. τέλος επιλέξτε τον αριθμό 3

 

2η Δραστηριότητα

  1. Ανάλυση διεύθυνσης ιστοσελίδας
  1. Γνωριμία με το υπερκείμενο