Κεφάλαιο Α 14ο

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

1η Δραστηριότητα

Μεταβείτε στο λογισμικό υποστήριξης πληροφορικής Γυμνασίου.

 

Ακολουθήστε τις Αναχωρήσεις Α? Γυμνασίου

και επιλέξτε την 2η ενότητα «Επικοινωνώ με τον Υπολογιστή».

Στην επόμενη οθόνη κάντε κλικ στο  «Το περιβάλλον παρουσίασης του παγκόσμιου Ιστού»

και πάνω στην επιφάνειας της βαλίτσας που βλέπετε

  1. επιλέξτε τον αριθμό 4

 

2η Δραστηριότητα

Αποστολή ηλεκτρονικού Μηνύματος