Κεφάλαιο Β 8ο

Επεξεργασία Δεδομένων και Υπολογιστικά Φύλλα

1η Δραστηριότητα

Μεταβείτε στο λογισμικό υποστήριξης πληροφορικής Γυμνασίου.

 

Ακολουθήστε τις Αναχωρήσεις B? Γυμνασίου

και επιλέξτε την 1η ενότητα «Χρήση Εργαλείων έκφρασης, επικοινωνίας και ανακάλυψης και δημιουργίας».

Στην επόμενη οθόνη κάντε κλικ στο  «Εργαλεία αριθμητικής επεξεργασίας»

και πάνω στην επιφάνειας της βαλίτσας που βλέπετε

 1. επιλέξτε τον αριθμό 1
 2. επιλέξτε τώρα τον αριθμό 2
 3. επιλέξτε τώρα τον αριθμό 3
 4. τέλος επιλέξτε τον αριθμό 4

 

2η Δραστηριότητα

 

 1. Εισαγωγή στο Υπολογιστικό Φύλλο
 1. Καταχώρηση δεδομένων στο Υπολογιστικό Φύλλο
 1. Ταξινόμηση δεδομένων στο Υπολογιστικό Φύλλο
 1. Εισαγωγή τύπων στο Υπολογιστικό Φύλλο
 1. Οι συναρτήσεις στο Υπολογιστικό Φύλλο
 1. Η συνάρτηση SUM στο Υπολογιστικό Φύλλο
 1. Μορφοποίηση δεδομένων στο Υπολογιστικό Φύλλο
 1. Επεξεργασία αριθμητικών δεδομένων στο Υπολογιστικό Φύλλο
 1. Χρήση φίλτρων στο Υπολογιστικό Φύλλο
 1. Σχετικές και απόλυτες αναφορές κελιών στο Υπολογιστικό Φύλλο
 1. Εκτύπωση στο Υπολογιστικό Φύλλο
 1. Εισαγωγή γραφήματος στο Υπολογιστικό Φύλλο
 1. Υπολογιστικό Φύλλο Ιστού