Κεφάλαιο Β 9ο

Γραφήματα και Παρουσιάσεις

1η Δραστηριότητα

Μεταβείτε στο λογισμικό υποστήριξης πληροφορικής Γυμνασίου.

 

Ακολουθήστε τις Αναχωρήσεις B? Γυμνασίου

και επιλέξτε την 1η ενότητα «Χρήση Εργαλείων έκφρασης, επικοινωνίας και ανακάλυψης και δημιουργίας».

Στην επόμενη οθόνη κάντε κλικ στο  «Δημιουργία Παρουσιάσεων»

και πάνω στην επιφάνειας της βαλίτσας που βλέπετε

 1. επιλέξτε τον αριθμό 1
 2. επιλέξτε τώρα τον αριθμό 2
 3. επιλέξτε τώρα τον αριθμό 3
 4. τέλος επιλέξτε τον αριθμό 4

 

2η Δραστηριότητα

 

 1. Δημιουργία παρουσίασης
 1. Εισαγωγή και διαγραφή διαφανειών σε παρουσίαση
 1. Σχεδίαση διαφανειών παρουσίασης
 1. Εισαγωγή κεφαλίδας & υποσέλιδου σε παρουσίαση
 1. Υπόδειγμα διαφανειών σε παρουσίαση
 1. Διάταξη διαφανειών σε παρουσίαση
 1. Εισαγωγή εικόνας σε παρουσίαση
 1. Εισαγωγή και μορφοποίηση πλαισίου κειμένου σε παρουσίαση
 1. Εισαγωγή και διαγραφή διαφανειών σε παρουσίαση
 1. Δημιουργία γραφήματος σε παρουσίαση
 1. Εκτύπωση παρουσίασης