Γ’ τάξη

Κεφάλαιο 1ο – Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου και στον Προγραμματισμό

Κεφάλαιο 2ο – Ο Προγραμματισμός στην Πράξη :

Scratch

Ρομποτική

 

Κεφάλαιο 11ο – Γνωριμία με το Διαδίκτυο – Ασφάλεια στο Διαδίκτυο

Edit