Κεφάλαιο Γ 1ο

Εισαγωγή στην Έννοια του Αλγόριθμου και στον Προγραμματισμό

1η Δραστηριότητα

Μάθε πως γίνεται η αναπαράσταση των χαρακτήρων στον Υπολογιστή

1. Κωδικοποίηση χαρακτήρων στο Δυαδικό Σύστημα

2. Μεταβείτε στο λογισμικό υποστήριξης πληροφορικής Γυμνασίου

Ακολουθήστε τις Αναχωρήσεις Β? Γυμνασίου

και επιλέξτε την 1η ενότητα «Γνωρίζω τον Υπολογιστή σαν ενιαίο σύστημα».

Στην επόμενη οθόνη κάντε κλικ στο  «Αναπαράσταση της πληροφορίας στον Υπολογιστή»

και πάνω στην επιφάνειας της βαλίτσας που βλέπετε

  1. επιλέξτε τον αριθμό 1
  2. επιλέξτε τώρα τον αριθμό 2
  3. τέλος επιλέξτε τον αριθμό 3

 

2η Δραστηριότητα

Δείτε τον αλγόριθμο για τους πύργους του Ανόι

Δείτε τον αλγόριθμο για το πρόβλημα του βαρκάρη (τρέχει μόνο σε Mozilla Firefox)

 

3η Δραστηριότητα

Μεταβείτε στο λογισμικό υποστήριξης πληροφορικής Γυμνασίου

Ακολουθήστε τις Αναχωρήσεις Γ? Γυμνασίου

και επιλέξτε την 1η ενότητα «Γνωρίζω τον Υπολογιστή σαν ενιαίο σύστημα».

Στην επόμενη οθόνη κάντε κλικ στο  «Εισαγωγή στην Έννοια του Αλγορίθμου»

και πάνω στην επιφάνειας της βαλίτσας που βλέπετε

  1. επιλέξτε τον αριθμό 2