Ρομποτική

”Εισαγωγή στον Προγραμματισμό με το πακέτο MINDSTORMS NXT της LEGO”

 

1. Ρομποτική και το πακέτο Mindstorms NXT της Lego

     Παρουσίαση 1.1.1 – Ρομπότ (pdf)

     Παρουσίαση 1.1.2 – Ρομποτική και NXT-G (2nd edition) (pdf) (2nd pdf)

     Παρουσίαση 1.2.1 – Πακέτο NXT (pdf)

     Παρουσίαση 1.2.2 – Πακέτο NXT – Γρανάζια, Τροχαλίες (pdf)

     Παρουσίαση 1.2.3 – Πακέτο NXT – Κινητήρες, Αισθητήρες, NXT (pdf)

 

2. Γνωριμία με το προγραμματιστικό περιβάλλον NXTG

     Φύλλο Εργασίας 1 – Γνωριμία με το Λογισμικό NXT-G   (Καθηγητή)

     Παρουσίαση 2.1 – Προγραμματιστικό περιβάλλον NXT-G (pdf)

     Προγράμματα : 1 – Εξοικείωση με το NXT-G

 

3. Εντολές κίνησης και Δομή Επανάληψης

     Φύλλο Εργασιών 2 – Κινητήρες και Δομή επανάληψης    (Καθηγητή)

     Παρουσίαση 3.1 – Εντολές του NXT-G (pdf)

     Προγράμματα : 2 – Κινητήρες και επανάληψη

 

4. Εντολές αναμονής και Δομή Επιλογής

     Φύλλο Εργασιών 3 – Αισθητήρες και Δομή επιλογής    (Καθηγητή)

     Προγράμματα : 3 – Αισθητήρες και επιλογή

 

5. Σύνθετη δραστηριότητα ΄΄έξοδος από σπηλιά΄΄

     Φύλλο Εργασιών 4 – Πρόκληση με αισθητήρες αφής   (Καθηγητή)

     Προγράμματα : 4 – Πρόκληση με αισθητήρες αφής

 

6. Σύνθετη δραστηριότητα ΄΄ακολουθώντας τη γραμμή΄΄

     Φύλλο Εργασιών 5 – Πρόκληση με αισθητήρες φωτός    (Καθηγητή)

     Προγράμματα : 5 – Πρόκληση με αισθητήρες φωτός

 

Συνοδευτικό Υλικό

    Φύλλα Αξιολόγησης

    Φύλλα Τελικής Αξιολόγησης

    Παρουσιάσεις σε PowerPoint

    Τα προγράμματα

Κατασκευή: TankbotΝΧΤ

 

Υλικό Τεκμηρίωσης

    Α1- Γενική Θεώρηση και Διδακτική Μεθοδολογία

    Α2- Πορεία Διδασκαλίας

    Β1- Ρομποτική

    Β2- Πακέτο Lego Mindstorms NXT

    Β3- Το προγραμματιστικό περιβάλλον NXT-G

    Β4- Οι εντολές του NXT-G

    Γ- Βιβλιογραφία

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Σετ εντολών του NXT-G