Προγραμματισμός με Lego Mindstorm


Σενάριο και Υλικό

Διδασκαλία του Προγραμματισμού με χρήση του εκπαιδευτικού πακέτου Ρομποτικής Lego Mindstorms

Ψηφιακό Σενάριο

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό με Lego Mindstorm NXT

Αυτή η εικόνα δεν έχει ιδιότητα alt. Το όνομα του αρχείου είναι tankbot.jpg