Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Τι είναι το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ;

Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο είναι η υπηρεσία του Ιντερνέτ με την οποία μπορούμε να στείλουμε και λάβουμε άμεσα ένα ηλεκτρονικό μήνυμα γρήγορα και φθηνά. Ο παραλήπτης είναι σε θέση να λάβει ένα μήνυμα που θα του αποστείλουμε μετά από μερικά λεπτά.

 

Τι μορφή έχει μία διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ;

Μία διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποτελείται από :

  • το όνομα χρήστη
  • το σύμβολο @ (at) ως διαχωριστικό
  • και το όνομα του υπολογιστή που παρέχει την υπηρεσία αυτή

πχ papadopoulosnik@otenet.gr

 

Πως μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ;

Χρειάζεται :

  • η απόκτηση λογαριασμού σε κάποιον πάροχο για σύνδεση στο Ιντερνέτ.
  • η απόκτηση ενός λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Με τη σύναψη ενός συμβολαίου για σύνδεση στο Ιντερνέτ, ο πάροχος μας δίνει και ένα λογαριασμός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
  • μία ειδική εφαρμογή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 

Υπάρχουν και υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με πρόσβαση από συγκεκριμένες ιστοσελίδες Web e-mail στις οποίες η απόκτηση ενός λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι δωρεάν και δεν προϋποθέτει την ύπαρξη λογαριασμού στο Ιντερνέτ. Αποκτώντας ένα λογαριασμό σε μία υπηρεσία webmail έχουμε ένα λογαριασμό τον οποίο μπορούμε να κρατήσουμε για πάντα και με τον οποίο μπορούμε να διαχειριστούμε τα μηνύματα μας από οποιοδήποτε Η/Υ με σύνδεση στο Ιντερνέτ.

 

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ;

  • πολύ γρήγορο
  • αξιόπιστο
  • οικονομικό