Υπηρεσίες Αναζήτησης

 

Ποιοι τρόποι υπάρχουν για να βρούμε τις πληροφορίες που ψάχνουμε στο Ιντερνέτ ;

Υπάρχουν δύο τρόποι με τους οποίους μπορούμε να αναζητήσουμε πληροφορίες στο Ιντερνέτ :

  • Οι Θεματικοί Κατάλογοι

Πρόκειται για ευρετήρια στα οποία οι πληροφορίες είναι οργανωμένες (ομαδοποιημένες) σε κατηγορίες θεμάτων με υποκατηγορίες. Προκύπτουν ως αποτέλεσμα της εργασίας κάποιων ανθρώπων. Τους θεματικούς καταλόγους τους χρησιμοποιούμε όταν ψάχνουμε γενικές πληροφορίες για κάποιο θέμα.(πχ http://dir.forthnet.gr, http://directory.in.gr )

Οι ιστότοποι οι οποίοι εκτός από ένα θεματικό κατάλογο, περιέχουν και διάφορες άλλες πληροφορίες ποικίλου περιεχομένου ή υπηρεσίες ονομάζονται Πύλες. (πχ. http://www.in.gr)

  • Οι Μηχανές Αναζήτησης

Πρόκειται για τεράστιες βάσεις δεδομένων στις οποίες κάνουμε αναζήτηση με τη χρήση λέξεων ?κλειδιών. Προκύπτουν αυτόματα από προγράμματα που δε σταματούν ποτέ να σαρώνουν το Ιντερνέτ. (πχ. http://www.google.com, http://www.yahoo.com, http://www.altavista.com).

Οι ιστότοποι οι οποίοι δεν έχουν δικές τους μηχανές αναζήτησης αλλά αντίθετα απευθύνουν το αίτημα μας σε πολλές μηχανές αναζήτησης ταυτόχρονα και στη συνέχεια ταξινομούν τα αποτελέσματα κατάλληλα ονομάζονται μεταμηχανές αναζήτησης. (πχ. http://www.dogpile.com, http://www.metacrawler.com)