Παγκόσμιος Ιστός

 

Τι είναι ο παγκόσμιος ιστός ;

Μία από τις υπηρεσίες του Ιντερνέτ και η πιο δημοφιλής είναι ο Παγκόσμιος Ιστός (WWW). Επιτρέπει την πρόσβαση στη μεγαλύτερη συλλογή ψηφιακών εγγράφων τα οποία βρίσκονται αποθηκευμένα σε εκατομμύρια υπολογιστές ανά τον κόσμο. Μας δίνει τη δυνατότητα αναζήτησης, εντοπισμού, περιήγησης σε, και μεταφοράς πληροφοριών με ιδιαίτερα φιλικό τρόπο λόγω και του γραφικού περιβάλλοντος. Οι πληροφορίες είναι οργανωμένες και εμφανίζονται ως ιστοσελίδες (web pages), έγγραφα δηλαδή, με περιεχόμενο διαφόρων μορφών, όπως κειμένου, εικόνας, ήχου και βίντεο.

Πως μπορεί να περιηγηθεί κανείς στον παγκόσμιος ιστός ;

Η περιήγηση στο Ιντερνέτ στις διάφορες ιστοσελίδες του γίνεται με τη χρήση ειδικών εφαρμογών, των φυλλομετρητών (web browsers) στον οποίο πρέπει να γράψουμε αρχικά τη διεύθυνση κάποιας ιστοσελίδας. Δε διαφέρει ουσιαστικά από το ξεφύλλισμα ενός περιοδικού παρά μόνο στο γεγονός ότι η μετάβαση από την μία σελίδα στην άλλη δε γίνεται με κάποια συγκεκριμένη σειρά αλλά αντίθετα με μή σειριακό τρόπο. Μέσα σε κάθε ιστοσελίδα υπάρχουν κάποιες θερμές περιοχές κειμένου ή άλλων μέσων (ξεχωρίζουν από το διαφορετικό χρώμα, την υπογράμμιση και την αλλαγή του δείκτη του ποντικιού σε χεράκι), οι οποίες ονομάζονται  υπερσυνδέσμοι (hyperlinks) με την βοήθεια των οποίων μπορούμε να επιλέξουμε ποια πορεία θα ακολουθήσουμε κατά την εμφάνιση των πληροφοριών.

 

Τι ονομάζεται ιστότοπος (web site) ;

Μία συλλογή από ιστοσελίδες οι οποίες διαπραγματεύονται συνήθως ένα συγκεκριμένο θέμα και φιλοξενούνται σε έναν συγκεκριμένο υπολογιστή ή σε υπολογιστές της ίδιας υπηρεσίας ή εταιρίας ονομάζεται δικτυακή τοποθεσία ή ιστότοπος.

 

Τι μορφή έχει η διεύθυνση μίας ιστοσελίδας ;

Κάθε ιστοσελίδα έχει μία ξεχωριστή διεύθυνση URL (Uniform Resource Locator – Ενιαίος Προσδιοριστής Πόρων) της μορφής :

http://  www. όνομα υπολογιστή /διαδρομή /όνομα αρχείου ιστοσελίδας.κατήληξη

πχ http://www.minedu.gov.gr όπου

  • το http:// αναφέρεται στο πρωτόκολλο που χρησιμοποιείται
  • το www αναφέρεται στη χρήση της υπηρεσίας του Παγκόσμιου Ιστού
  • το όνομα υπολογιστή αποτελείται από δύο μέρη ως όνομα.κατάληξη όπου το όνομα είναι συνήθως το όνομα της εταιρίας ή του οργανισμού στον οποίο ανήκει ο συγκεκριμένος ιστότοπος και η κατάληξη δηλώνει το σκοπό του ιστοχώρου ή την γεωγραφική θέση που βρίσκεται ο υπολογιστής. Οι σημερινές ιστοσελίδες περιέχουν και τις δύο παραπάνω καταλήξεις.

Παραδείγματα καταλήξεων :

.com          για εμπορικούς σκοπούς

.net            δίκτυο εταιριών

.org           μη κερδοσκοπικού οργανισμού

.edu           για εκπαιδευτικούς σκοπούς

.mil            με στρατιωτικό περιεχόμενο ? απαιτούν εξουσιοδότηση

.gr             στην Ελλάδα

.uk             στην Αγγλία

 

  • Η διαδρομή /όνομα αρχείου ιστοσελίδας.κατήληξη δείχνει τη διαδρομή και το όνομα το αρχείου της ιστοσελίδας μέσα στον σκληρό δίσκο του απομακρυσμένου υπολογιστή. Αν δε δηλώσουμε κάποιο όνομα αρχείο ο φυλλομετρητής ανοίγει το αρχείο με το όνομα index.html ή default.html