Μέρη Η/Υ

Ποια είναι τα μέρη ενός Η/Υ ;

Τα Μέρη από τα οποία αποτελείται ένας Η/Υ είναι :

Α. Το Υλικό Μέρος (Hardware)

 Β. Το Λογισμικό Μέρος (Software)

 

A – Υλικό Υπολογιστών (Hardware)

 

 

Τι ονομάζεται Υλικό Μέρος (hardware)  ενός Η/Υ ;

Υλικό Μέρος ενός Η/Υ ονομάζουμε ότι μπορούμε να δούμε και να αγγίξουμε σε αυτόν. Για να λειτουργήσει ένας Η/Υ χρειαζόμαστε και το Λογισμικό Μέρος δηλαδή τα προγράμματα.

Ποιες είναι οι κατηγορίες των σύγχρονων Υπολογιστικών Συστημάτων ;

 

  1. Υπερυπολογιστές (Supercomputers) : Πολύ μεγάλη υπολογιστική ισχύς, ειδικής χρήσης. Τους συναντάμε σε μεγάλα ερευνητικά κέντρα (π.χ. ΝΑΣΑ, Στατιστική Υπηρεσία)
  2. Μεγάλοι υπολογιστές (Mainframes) : Μεγάλη υπολογιστική ισχύς, γενική χρήσης. Τους συναντάμε σε μεγάλα ιδρύματα και εταιρίες (π.χ. Πανεπιστήμια, Τράπεζες)
  3. Προσωπικοί υπολογιστές (Personal Computers ? PC) : Για προσωπική μας χρήση. Εδώ ανήκουν και οι φορητοί υπολογιστές
  4. Έξυπνα κινητά (smartphones) και ταμπλέτες (tables)
  5. Έξυπνες Συσκευές : Συσκευές που ενσωματώνουν ΄΄ευφυΐα΄΄

 

Τι είναι η Αρχιτεκτονική Υπολογιστών ;

 

Αναφέρεται στο πως είναι κατασκευασμένος ένας υπολογιστής (τα μέρη του και τις μεταξύ τους σχέσεις, και ο τρόπος λειτουργίας του)

Επικεντρώνεται στη δομή και στη λειτουργία του επεξεργαστή και στην επικοινωνία του με τη μνήμη.

 

 

B – Λογισμικό (Software)

 

Τι ονομάζουμε Λογισμικό μέρος (Software) ενός Η/Υ ;

Λογισμικό ονομάζουμε όλα τα προγράμματα που χρησιμοποιούμε σε έναν υπολογιστή.

 

Σε ποιες κατηγορίες χωρίζεται το λογισμικό μέρος ;

 

  1. Λογισμικό Συστήματος : είναι όλα τα προγράμματα που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του υπολογιστή. Περιλαμβάνει το Λειτουργικό Σύστημα (Operating System, OS)
  2. Λογισμικό Εφαρμογών : Για να κάνουμε μία εργασία στον Η/Υ χρειαζόμαστε ένα αντίστοιχο πρόγραμμα.

 

Τι είναι και σε τι χρησιμεύει το Λειτουργικό Σύστημα ;

είναι ένα σύνολο προγραμμάτων το οποίο:

  1. χρειάζεται για να ξεκινήσει ο υπολογιστής
  2. μας επιτρέπει να επικοινωνούμε εμείς με τον υπολογιστή (χρησιμοποιώντας το ποντίκι πάνω στο γραφικό περιβάλλον επικοινωνίας του.
  3. διαχειρίζεται τις συσκευές του υπολογιστή.

Είναι ο σύνδεσμος (ενδιάμεσος) ανάμεσα στο χρήστη και το υλικό μέρος.