Υλικό

Τι ονομάζεται Υλικό Μέρος (hardware)  ενός Η/Υ ;

Υλικό Μέρος ενός Η/Υ ονομάζουμε ότι μπορούμε να δούμε και να αγγίξουμε σε αυτόν. Για να λειτουργήσει ένας Η/Υ χρειαζόμαστε και το Λογισμικό Μέρος δηλαδή τα προγράμματα.

Σε ποιες συσκευές (ή μονάδες) χωρίζεται το Υλικό ενός Η/Υ ;

 

α) Κεντρική Μονάδα ονομάζουμε το ορθογώνιο κουτί το οποίο περιέχει τα σημαντικότερα ηλεκτρονικά κυκλώματα ενός Η/Υ. Το συναντάμε σε διάφορες μορφές :

 • Επιτραπέζιο (Desktop),
 • Πύργου (Tower),

β) Οι υπόλοιπες συσκευές που βρίσκονται γύρω από την Κεντρική Μονάδα ονομάζονται Περιφερειακές Μονάδες και χωρίζονται ανάλογα τη λειτουργία τους σε :

 • Μονάδες Εισόδου : είναι οι συσκευές με τις οποίες εισάγουμε δεδομένα στον Η/Υ  (κάνουμε μία ενέργεια) π.χ. Πληκτρολόγιο, Ποντίκι, Σαρωτής, Μικρόφωνο, Κάμερα
 • Μονάδες Εξόδου : είναι οι συσκευές στις οποίες παρουσιάζονται οι απαντήσεις του Η/Υ (είμαστε παθητικοί δέκτες) π.χ. Οθόνη, Εκτυπωτής, Ηχεία

 

Ποιες συσκευές βρίσκονται μέσα στη Κεντρική Μονάδα του Η/Υ ;

 1. Επεξεργαστής ή Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (Κ.Μ.Ε ? CPU)

Πρόκειται για το πιο σημαντικό ολοκληρωμένο κύκλωμα (chip) ενός Η/Υ.

Επεξεργάζεται τα δεδομένα εκτελώντας τις εντολές ενός προγράμματος και δίνει οδηγίες σε όλες τις υπόλοιπες συσκευές.

Χαρακτηριστικά :

 • ταχύτητα ή συχνότητα λειτουργίας του, σε GHz. (σήμερα 2-4 GHz)

μας δείχνει πόσες ενέργειες μπορεί να εκτελέσει σε ένα δευτερόλεπτο.

 • μέγεθος λέξης, σε bit (σήμερα 32 ή 64 bit)

μας δείχνει πόσο μεγάλα δεδομένα μπορεί να χειριστεί σε κάθε ενέργεια.

 

 1. Κύρια Μνήμη (RAM) :

Είναι μία καρτέλα (πολύ μικρή πλακέτα) η οποία, σε αντίθεση με τις Περιφερειακές Μονάδες Αποθήκευσης, χρησιμοποιείται για την προσωρινή αποθήκευση των δεδομένων που διαχειρίζεται εκείνη τη στιγμή ο επεξεργαστής.

Χαρακτηριστικά :

 • ταχύτητα προσπέλασης

μας δείχνει πόσο γρήγορα στέλνει τα δεδομένα στον επεξεργαστή, σε nsec.

 • Χωρητικότητα, σε GB.

μας δείχνει πόσα δεδομένα χωράει.

 

 1. Μονάδες Αποθήκευσης ή Περιφερειακή Μνήμη

Αναφερόμαστε στις συσκευές στις οποίες αποθηκεύουμε μόνιμα τις εργασίες μας.

Οι πιο σημαντικές από αυτές είναι :

 • Σκληρός Δίσκος (Hard Disk ? HD)
 • Μονάδα Οπτικού Δίσκου (Compact Disk) ? (CD-ROM)
 • Μονάδα Ψηφιακού Βιντεοδίσκου (Digital Versatile Disk) ? (DVD-ROM)
 • Συσκευή μνήμης φλας (flash memory) ή φλασάκι

 

 1. Μητρική Κάρτα (Motherboard)

Είναι ένα μεγάλη πλακέτα (τυπωμένο κύκλωμα) πάνω στην οποία τοποθετούνται ή συνδέονται όλες οι συσκευές του Η/Υ. Οι σύγχρονες μητρικές κάρτες διαθέτουν κυκλώματα τα οποία παλαιότερα υπήρχαν ως ξεχωριστές κάρτες επέκτασης, όπως η κάρτα γραφικών, ήχου, δικτύου.

 

 1. Κάρτες Επέκτασης

Είναι μικρές πλακέτες με τις οποίες μπορούμε να επεκτείνουμε τις δυνατότητες του Η/Υ. Μεταμορφώνουν τον Η/Υ σε τηλέφωνο, φαξ, τηλεόραση, κονσόλα επεξεργασίας ήχου κτλ.