Κάρτες Επέκτασης

Είναι μικρές πλακέτες με τις οποίες μπορούμε να επεκτείνουμε τις δυνατότητες του Η/Υ. Μεταμορφώνουν τον Η/Υ σε τηλέφωνο, φαξ, τηλεόραση, κονσόλα επεξεργασίας ήχου κτλ. Αυτές τοποθετούνται σε αντίστοιχες υποδοχές μέσα στην κεντρική μονάδα.

Οι πιο συνηθισμένες κάρτες επέκτασης είναι

  • Κάρτα Προσαρμογέα Γραφικών ή Οθόνης (Video Graphic Adapter, VGA)

Έχει σαν  αποστολή να μεταφέρει τα δεδομένα στην οθόνη αφού πρώτα τα μετατρέψει στη μορφή που χρειάζεται να τα εμφανίσει η οθόνη.

Είναι απαραίτητη για τη λειτουργία του Η/Υ.

  • Κάρτα Ήχου (Sound Card)
  • Κάρτα Μόντεμ (Modem)

Με το μόντεμ μπορούμε να συνδέσουμε τον υπολογιστή μας με έναν άλλο υπολογιστή χρησιμοποιώντας την τηλεφωνική γραμμή του ΟΤΕ. (πχ. Σύνδεση στο Ιντερνέτ)

  • Κάρτα Δικτύου (Network Card) κ.α.

Με την κάρτα Δικτύου μπορούμε να συνδέσουμε πολλούς υπολογιστές μεταξύ τους, δημιουργώντας ένα δίκτυο υπολογιστών