Μέσα Αποθήκευσης

Διακρίνονται σε :

  1. Μαγνητικά Μέσα

  • Σκληροί δίσκοι HDD (Hard Disk Drives)
  • Δισκέτες
  1. Οπτικά μέσα

  • DVD με χωρητικότητα 4,7GB ή 8,5GB διπλού επιπέδου (doublelayer).
  • Blu-RayDVD όπου στο ίδιο φυσικό μέγεθος δίσκου έχει χωρητικότητα 25GB ενός επιπέδου (singlelayer), 50GB διπλού επιπέδου (doublelayer), 100GB τριπλού επιπέδου και 128GB τετραπλού επιπέδου.
  1. Ειδικές μνήμες

  • Δίσκοι SSD (Solid State Drive).
  • USB flash memories.
  • Flash memories cards