Οπτικοί Δίσκοι

Α. Μονάδα Συμπαγούς ή Οπτικού Δίσκου (Compact Disk) ? (CD-ROM)

Χωρητικότητα : 650 ΜΒ.

Τεχνική αποθήκευσης : με τη βοήθεια ακτίνας φωτός λέιζερ.

Χρησιμοποιείται μόνο για ανάγνωση.

Χαρακτηρίζεται από :

  • μέτρια χωρητικότητα
  • μέτρια ταχύτητα προσπέλασης

Σήμερα υπάρχουν και Μονάδες Συμπαγούς Δίσκου επανεγγραφής (ReWritable) ? (CD-RW) στα οποία μπορούμε – εκτός από το να διαβάσουμε – και να γράψουμε δεδομένα.

Β. Μονάδα Ψηφιακού Βιντεοδίσκου (Digital Versatile Disk) ? (DVD-ROM)

Χωρητικότητα : 4.7 GΒ.

Τεχνική αποθήκευσης : με τη βοήθεια ακτίνας φωτός λέιζερ.

Χρησιμοποιείται μόνο για ανάγνωση.

Χαρακτηρίζεται από :

  • μεγάλη χωρητικότητα
  • μέτρια ταχύτητα προσπέλασης

Σήμερα υπάρχουν και Μονάδες Ψηφιακού Δίσκου επανεγγραφής (ReWritable) ? (DVD-RW) στα οποία μπορούμε – εκτός από το να διαβάσουμε – και να γράψουμε δεδομένα.