Λογισμικό

Τι ονομάζεται πρόγραμμα ;

ένα σύνολο εντολών που καθοδηγεί λεπτομερώς έναν υπολογιστή για να εκτελέσει συγκεκριμένες εργασίες.

 

Τι ονομάζεται Λογισμικό (software) ;

το σύνολο των προγραμμάτων που χρησιμοποιούνται στους υπολογιστές. Μαζί με το υλικό (hardware) αποτελούν ένα ολοκληρωμένο υπολογιστικό σύστημα -ΥΣ.

 

Σε ποιες κατηγορίες χωρίζεται το λογισμικό ;

  1. Λογισμικό Συστήματος : τα προγράμματα που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του υπολογιστή.
  2. Λογισμικό Εφαρμογών : τα προγράμματα με τα οποία εκτελούν μία συγκεκριμένη εργασία σύμφωνα με τις ανάγκες μας.

 

Σε ποιες κατηγορίες χωρίζεται το λογισμικό Συστήματος ;

  1. Λειτουργικό Σύστημα (Operating System, OS) : σύνολο προγραμμάτων για τον έλεγχο της λειτουργίας του Η/Υ, τη διαχείριση του υλικού, την επικοινωνία του χρήστη με τον Η/Υ. Πάνω σε αυτό εκτελούνται οι εφαρμογές.
  2. Ειδικά Εργαλεία : Βοηθητικά προγράμματα και γλώσσες προγραμματισμού.