Λειτουργικό Σύστημα

Τι ονομάζεται Λειτουργικό Σύστημα -ΛΣ;

μία ομάδα προγραμμάτων τα οποία ενεργούν ως “ενδιάμεσο” μεταξύ του υπολογιστή και των χρηστών, εφαρμογών και περιφερειακών μονάδων που κάνουν χρήση του.

Προσομοιάζεται με τον μαέστρο μιας ορχήστρας.

 

Ποιες είναι οι δυο βασικές αρμοδιότητες ενός Λειτουργικού Συστήματος ;

 1. Η διευκόλυνση του χρήστη στην επικοινωνία του με τον υπολογιστή. Η διευκόλυνση αυτή επιτυγχάνεται με τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος επικοινωνίας (φλοιού).
 2. Η αξιόπιστη και η αποδοτική λειτουργία του συστήματος του υπολογιστή και η καλύτερη αξιοποίηση των πόρων του (ΚΜΕ, μνήμη, δίσκοι, περιφερειακές συσκευές).

 

Ποιες είναι οι Βασικές αρμοδιότητες και λειτουργίες του Λειτουργικού Συστήματος

 • Να λειτουργεί ως ενδιάμεσος (Διεπαφή ή Interface) ανάμεσα στον άνθρωπο και στη μηχανή.
 • Να μεταφέρει εντολές ή/και απαιτήσεις του χρήστη στον Η/Υ.
 • Να δίνει χρήσιμες πληροφορίες για την κατάσταση του συστήματος, μεταφέρει μηνύματα του Η/Υ προς το χρήστη για λάθη ή προβλήματα που εμφανίζονται.
 • Να διαχειρίζεται τις δυνατότητες και τους πόρους (resources) του συστήματος υπολογιστή έτσι, ώστε να παράγεται χρήσιμο έργο.
 • Να ενεργοποιεί και δίνει οδηγίες στην ΚΜΕ, κατανέμοντας το χρόνο λειτουργίας της στους χρήστες και στα διάφορα προγράμματα που εκτελούνται.
 • Να διαχειρίζεται την Κεντρική Μνήμη (RAM) του συστήματος.
 • Να διαχειρίζεται τις συσκευές εισόδου και εξόδου ελέγχοντας τη ροή των δεδομένων (είσοδος) και την έξοδο των πληροφοριών (έξοδος).
 • Να οργανώνει και διαχειρίζεται τα αρχεία του συστήματος μέσω του συστήματος αρχείων.
 • Να ελέγχει την εκτέλεση των προγραμμάτων των χρηστών.
 • Να εφαρμόζει μηχανισμούς που βελτιώνουν την ασφάλεια του υπολογιστή από διάφορους κινδύνους.