Κεφάλαιο Α 4ο

Η Ιστορία της Πληροφορικής και της Πληροφορίας

1η Δραστηριότητα

Δείτε το Βίντεο

Οι υπολογιστές του μέλλοντος

 

Δείτε την παρουσίαση

Τεχνολογίες και Γενιές Υπολογιστών

 

Δείτε επίσης

Από τις ηλεκτρονικές λυχνίες στα τρανζίστορ και στα ολοκληρωμένα κυκλώματα

 

Δείτε επιπλέον το Βίντεο

Η Διαδικασία παραγωγής ΚΜΕ

2η Δραστηριότητα

Δείτε την παρουσίαση για τις

Κατηγορίες των Υπολογιστών