Δίαυλοι Περιφερειακών Συσκευών

IDE (Integrated Drive Electronics)

Το IDE (γνωστό και ως EIDE, ATA, ATAPI ή Parallel ATA (PATA)) χρησιμοποιείται για τη μεταφορά δεδομένων από τους σκληρούς δίσκους ή τα οπτικά μέσα αποθήκευσης προς την κεντρική μονάδα επεξεργασίας και τη μνήμη. Είναι παλιός τύπος δίαυλου και αντικαθίσταται σταδιακά από τον καθιερωμένο δίαυλο SATA.

 

SATA (Serial Advanced Technology Attachment)

Σε αντίθεση με τον δίαυλο IDE μεταφέρει τα δεδομένα σειριακά αντί παράλληλα. Αυτό δίνει το πλεονέκτημα των λιγότερων καλωδιώσεων και, κατά συνέπεια, πιο λιτό σχεδιασμό. Σε αντίθεση με τις παραδοσιακές καλωδιοταινίες των 40 αγωγών, χρησιμοποιεί μόνο 7 αγωγούς. Αυτό επιτρέπει τον καλύτερο αερισμό του περιβλήματος ενός υπολογιστή και, παράλληλα, επιτυγχάνει καλύτερα την αποφυγή των ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών. Για τη μεταφορά δεδομένων απαιτείται λιγότερη ενέργεια, χαρακτηριστικό που κάνει τον δίαυλο ιδανικό για τους φορητούς υπολογιστές.

Οι συσκευές SATA, εκτός από διαφορετική καλωδιοταινία, χρειάζονται και διαφορετικό βύσμα τροφοδοσίας, λόγω των διαφορετικών απαιτήσεων σε τάση τροφοδοσίας αλλά και για λόγους ευχρηστίας.

Υπάρχουν οι ακόλουθες εκδόσεις :

  • SATA 1 με 150 MBytes/sec,
  • SATA 2 με 300 Mbytes/sec
  • SATA 3 με 600 MBytes/sec

 

USB (Universal Serial Bus)

Ο Ενιαίος Σειριακός Δίαυλος είναι ένα σύστημα διαύλου το οποίο χρησιμοποιείται για την επικοινωνία ενός υπολογιστή με περιφερειακά συστήματα. Ο USB προορίζεται να βοηθήσει να αποσυρθούν όλες οι διαφορετικού τύπου θύρες, σειριακές ή παράλληλες.

Απαιτεί λιγότερο χώρο και μπορεί επίσης να παρέχει ενέργεια σε απλές συσκευές όπως το ποντίκι, το πληκτρολόγιο ή η ιστοκάμερα. Με τη χρήση του USB οι περιφερειακές συσκευές και τα χαρακτηριστικά τους μπορούν να αναγνωρίζονται αυτόματα. Επιτρέπει τη σύνδεση ή αποσύνδεσή των συσκευών με το σύστημα χωρίς να χρειάζεται επανεκκίνηση.

Οι σύγχρονοι υπολογιστές διαθέτουν συνήθως 4 έως 6 θύρες USB.

 

Ο δίαυλος USB λειτουργεί με τις ακόλουθες ταχύτητες:

  • 5 Mbit/s (χαμηλή-low ταχύτητα USB 1),
  • 12 Mbit/s (πλήρης-full ταχύτητα, USB 1.1),
  • 480 Mbit/s (υψηλή-high ταχύτητα, USB 2),
  • 8 Gbit/s (υπερυψηλή-Super Speed ή SSUSB/USB 3). Στη πράξη ως 3Gbit/s.

Ένα σύστημα USB έχει ασύμμετρο σχεδιασμό, που αποτελείται από μια υποδοχή (host), ένα πλήθος θυρών USB και πολλαπλών περιφερειακών συσκευών, που συνδέονται με τοπολογία αστέρα. Πρόσθετοι κατανεμητές ή διανομείς (hub) μπορούν να περιληφθούν σε σειρές, επιτρέποντας τη διακλάδωση σε μια σειρά από υποδοχές, υπό τον όρο ότι δεν ξεπερνά το όριο πέντε συνδέσεων. Μέχρι 127 συσκευές, συμπεριλαμβανομένων των συσκευών ελέγχου, μπορούν να συνδεθούν με έναν ενιαίο ελεγκτή θυρών.

Πάντα υπάρχει ένας κατανεμητής (hub) γνωστός ως αρχικός διανομέας, ο οποίος είναι ενσωματωμένος στον ελεγκτή εισόδων.

Η επικοινωνία των συσκευών USB είναι βασισμένη πάνω σε κανάλια. Τα κανάλια είναι λογικές συνδέσεις από την υποδοχή που καταλήγουν στη συσκευή. Μια συσκευή USB μπορεί να έχει μέχρι 32 συνολικά ενεργά κανάλια μίας κατεύθυνσης, 16 για είσοδο και 16 για έξοδο.