Μάθε το Mindstorms EV3

Το παρόν βιβλίο διατίθεται δωρεάν για εκπαιδευτική χρήση

Διάβασε το βιβλίο σε καλύτερη ποιότητα